Char gösterici ile string tanımlama

string str;
unsafe
{
    Console.WriteLine("Char gösterici ile string tanımlama");
    char[] text = new char[] {'Y','o','l','u','n','S','o','n','u'};
    //fixed bloğu boyunca text değişkeninin adresinin değişmemesini garantiye alıyoruz
    fixed (char* p = text)
    {
        str = new string(p);
    }
    Console.WriteLine(str);
}

Çıktı:

Char gösterici ile string tanımlama
YolunSonu


Unicode karekter dizisi ile string tanımlama

Console.WriteLine("Unicode karekter dizisi ile string tanımlama");
char[] text = new char[] {'Y','o','l','u','n','S','o','n','u'};
string str = new string(kume);
Console.WriteLine(str);

Çıktı:

Unicode karekter dizisi ile string tanımlama
YolunSonu

SByte gösterici ile string tanımlama

unsafe
{
    Console.WriteLine("SByte gösterici ile string tanımlama");
    sbyte[] degerler = new sbyte[] { 89,111,108,117,110,83,111,110,117 };
    //fixed bloğu boyunca degerler değişkeninin adresinin değişmemesini garantiye alıyoruz
    fixed (sbyte* p = degerler)
    {
        str = new string(p);
    }

    Console.WriteLine(str);
}

Çıktı:

Unicode karekter dizisi ile string tanımlama
YolunSonu

İstenen sayıda karekter elde ederek

Console.WriteLine("İstenen sayıda karekter elde ederek");
char karekter = '*';
int defa = 40;
str = new string(karekter, defa);
Console.WriteLine(str);

Çıktı:

İstenen sayıda karekter elde ederek
****************************************

Belirli bir değerden başlayarak istenen uzunlukta

unsafe
{
    Console.WriteLine("Belirli bir değerden başlayarak istenen uzunlukta");
    char[] text = new char[] { '*', '*', '*', 'Y', 'o', 'l', 'u', 'n', 'S', 'o', 'n', 'u', '*', '*', '*' };
    fixed (char* p = text)
    {
        str = new string(p,3,9);
    }
    Console.WriteLine(str);
}

Çıktı:

Belirli bir değerden başlayarak istenen uzunlukta
YolunSonu

Belirli bir değerden başlayarak istenen uzunlukta

Console.WriteLine("Belirli bir değerden başlayarak istenen uzunlukta");
char[] text = new char[] { '*', '*', '*', 'Y', 'o', 'l', 'u', 'n', 'S', 'o', 'n', 'u', '*', '*', '*' };
str = new string(text,3,9);
Console.WriteLine(str);

Çıktı:

Belirli bir değerden başlayarak istenen uzunlukta
YolunSonu

Belirli bir değerden başlayarak istenen uzunlukta

unsafe
{
    Console.WriteLine("SByte gösterici ile belirli bir değerden başlayarak istenen uzunlukta");
    sbyte[] degerler = new sbyte[] { 42,42,42,89,111,108,117,110,83,111,110,117,42,42,42 };
    //fixed bloğu boyunca degerler değişkeninin adresinin değişmemesini garantiye alıyoruz
    fixed (sbyte* p = degerler)
    {
        //p göstericisinin 3. elemanından başlayarak 9 eleman alınır
        str = new string(p,3,9);
    }
    Console.WriteLine(str);
}
SByte gösterici ile belirli bir değerden başlayarak istenen uzunlukta
YolunSonu

Belirli bir değerden başlayarak istenen uzunlukta ve karakter kodlaması ile

unsafe
{
    Console.WriteLine("SByte gösterici ile string tanımlama");
    sbyte[] degerler = new sbyte[] { 0x62, 0x2B, 0x41, 0x54, 0x45, 0x2D, 0x72, 0x20, 0x2B, 0x41, 0x54, 0x41, 0x2D, 0x4B, 0x2B, 0x41, 0x54, 0x41, 0x2D, 0x20, 0x2B, 0x41, 0x4E, 0x77, 0x41, 0x78, 0x77, 0x2D };
    //fixed bloğu boyunca degerler değişkeninin adresinin değişmemesini garantiye alıyoruz
    fixed (sbyte* p = degerler)
    {
        //p göstericisinin baştan sona degerler dizisi okunur
        str = new string(p, 0, degerler.Length, Encoding.UTF7);
    }
    Console.WriteLine(str);
}
SByte gösterici ile belirli bir değerden başlayarak istenen uzunlukta
bır İKİ ÜÇ