Bağlantı adresi : http://www.mongodb.org/downloads

Zip uzantılı dosya istenilen yere çıkartılabilir yada kurulum dosyası ile MongoDB kurulur.

MongoDB için bir dizin belirlenir. Örnek C dizini olabilir. Zip dosyası içindeki “bin” klasörü buraya çıkartılır. Sırasıyla dizin yapısı aşağıdaki gibi olur.

C:\mongodb
C:\mongodb\bin
C:\mongodb\data
C:\mongodb\log
C:\mongodb\log\mongod.txt
C:\mongodb\mongod.cfg

Burada tamamen kendi isteğimize göre isimlendirme ve dizin seçimi yapabiliriz. “mongod.txt” ve “mongod.cfg” dosyalarını oluşturduk. “mongod.cfg” içine aşağıdaki tanımlamaları yaptık. İhtiyaca göre diğer ayarlara bakınız.

systemLog:
   destination: file
   path: "C:\\mongodb\\log\\mongod.txt"
   logAppend: true
storage:
   dbPath: "C:\\mongodb\\data"
   journal:
      enabled: true
net:
   bindIp: 127.0.0.1
   port: 27017

Zip uzantılı veya kurulum dosyası ile olsun “data”, “log” ve ayar dosyamızı oluşturduktan sonra windows servisini oluşturacağız.

sc.exe create MongoDB binPath= "\"C:\mongodb\bin\mongod.exe\" --service --config=\"C:\mongodb\mongod.cfg\"" DisplayName= "MongoDB 2.6 Standard" start= "auto"

Artık Servisi çalıtırabiliriz.

net start MongoDB

İstersek durdurarak silebiliriz.

net stop MongoDB
sc.exe delete MongoDB