Önce tüm sistem için etkin haklara sahip kullanıcı oluşturalım. Bunun için kurmuş olduğumuz MongoDB “bin” dizini içindeki “mongo.exe” kullanacağız. Aşağıdaki kodları “mongo.exe” uygulamasını çalıştırarak kullanıcı ekleyeceğiz.

use admin
db.createUser( {
  user: "UserAdmin",
  pwd: "şifreniz",
  roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ]
 });
db.createUser( {
  user: "Root",
  pwd: "şifreniz",
  roles: [ { role: "root", db: "admin" } ]
 });

Artık sistemi şifreli giriş için ayarlayıp tekrar başlatmalıyız. Önce sistemi durduralım.

net stop MongoDB

Daha önceden ayarlamış olduğumuz “mongod.cfg” dosyasında aşağıdaki eklemeyi yapacağız.

systemLog:
  destination: file
  path: "C:\\mongodb\\log\\mongod.txt"
  logAppend: true
storage:
  dbPath: "C:\\mongodb\\data"
  journal:
   enabled: true
net:
  bindIp: 127.0.0.1
  port: 27017
security:
  authorization: "enabled"

Artık sistemi yeniden başlatabiliriz.

net start MongoDB

Sisteme tekrardan bağlanmak için “mongo.exe” çalıştırdıktan sonra aşağıdaki kodları kullanırız.

use admin
db.auth("Root", "şifreniz");