Mevcut rollere ekleme yaparak özelleştirme yapabiliriz. Bunun için yeterli haklara sahip kullanıcı ile aşağıdaki şekilde yeni bir rol ekleyelim.

use Database
db.createRole(
  {
   role: "StandartErisim",
   privileges: [
    { resource: { db: "istediginiz_db", collection: "istediginiz_col" }, actions: [ "find", "update", "insert" ] },
    { resource: { db: "", collection: "" }, actions: [ "find" ] }
   ],
   roles: []
  }
)

Kullanıcılara bazı rolleri vermek için ayrıca aşağıdaki gibi bir kullanım yapılabilir.

use DatabaseAdı
db.grantRolesToUser(
 "KullanıcıAdı",
 [
  { role: "readWrite", db: "DatabaseAdı" } ,
  { role: "readAnyDatabase", db:"admin" }
 ]
)

Verilen bir rolü geri almak için aşağıdaki yöntem izlenir.

use DatabaseAdı
db.revokeRolesFromUser(
  "KullanıcıAdı",
  [
   { role: "readWrite", db: "DatabaseAdı" }
  ]
)