Tag Archive: mongodb


Mevcut rollere ekleme yaparak özelleştirme yapabiliriz. Bunun için yeterli haklara sahip kullanıcı ile aşağıdaki şekilde yeni bir rol ekleyelim.

use Database
db.createRole(
  {
   role: "StandartErisim",
   privileges: [
    { resource: { db: "istediginiz_db", collection: "istediginiz_col" }, actions: [ "find", "update", "insert" ] },
    { resource: { db: "", collection: "" }, actions: [ "find" ] }
   ],
   roles: []
  }
)

Kullanıcılara bazı rolleri vermek için ayrıca aşağıdaki gibi bir kullanım yapılabilir.

use DatabaseAdı
db.grantRolesToUser(
 "KullanıcıAdı",
 [
  { role: "readWrite", db: "DatabaseAdı" } ,
  { role: "readAnyDatabase", db:"admin" }
 ]
)

Verilen bir rolü geri almak için aşağıdaki yöntem izlenir.

use DatabaseAdı
db.revokeRolesFromUser(
  "KullanıcıAdı",
  [
   { role: "readWrite", db: "DatabaseAdı" }
  ]
)

Önce tüm sistem için etkin haklara sahip kullanıcı oluşturalım. Bunun için kurmuş olduğumuz MongoDB “bin” dizini içindeki “mongo.exe” kullanacağız. Aşağıdaki kodları “mongo.exe” uygulamasını çalıştırarak kullanıcı ekleyeceğiz.

use admin
db.createUser( {
  user: "UserAdmin",
  pwd: "şifreniz",
  roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ]
 });
db.createUser( {
  user: "Root",
  pwd: "şifreniz",
  roles: [ { role: "root", db: "admin" } ]
 });

Artık sistemi şifreli giriş için ayarlayıp tekrar başlatmalıyız. Önce sistemi durduralım.

net stop MongoDB

Daha önceden ayarlamış olduğumuz “mongod.cfg” dosyasında aşağıdaki eklemeyi yapacağız.

systemLog:
  destination: file
  path: "C:\\mongodb\\log\\mongod.txt"
  logAppend: true
storage:
  dbPath: "C:\\mongodb\\data"
  journal:
   enabled: true
net:
  bindIp: 127.0.0.1
  port: 27017
security:
  authorization: "enabled"

Artık sistemi yeniden başlatabiliriz.

net start MongoDB

Sisteme tekrardan bağlanmak için “mongo.exe” çalıştırdıktan sonra aşağıdaki kodları kullanırız.

use admin
db.auth("Root", "şifreniz");

Bağlantı adresi : http://www.mongodb.org/downloads

Zip uzantılı dosya istenilen yere çıkartılabilir yada kurulum dosyası ile MongoDB kurulur.

MongoDB için bir dizin belirlenir. Örnek C dizini olabilir. Zip dosyası içindeki “bin” klasörü buraya çıkartılır. Sırasıyla dizin yapısı aşağıdaki gibi olur.

C:\mongodb
C:\mongodb\bin
C:\mongodb\data
C:\mongodb\log
C:\mongodb\log\mongod.txt
C:\mongodb\mongod.cfg

Burada tamamen kendi isteğimize göre isimlendirme ve dizin seçimi yapabiliriz. “mongod.txt” ve “mongod.cfg” dosyalarını oluşturduk. “mongod.cfg” içine aşağıdaki tanımlamaları yaptık. İhtiyaca göre diğer ayarlara bakınız.

systemLog:
  destination: file
  path: "C:\\mongodb\\log\\mongod.txt"
  logAppend: true
storage:
  dbPath: "C:\\mongodb\\data"
  journal:
   enabled: true
net:
  bindIp: 127.0.0.1
  port: 27017

Zip uzantılı veya kurulum dosyası ile olsun “data”, “log” ve ayar dosyamızı oluşturduktan sonra windows servisini oluşturacağız.

sc.exe create MongoDB binPath= "\"C:\mongodb\bin\mongod.exe\" --service --config=\"C:\mongodb\mongod.cfg\"" DisplayName= "MongoDB 2.6 Standard" start= "auto"

Artık Servisi çalıtırabiliriz.

net start MongoDB

İstersek durdurarak silebiliriz.

net stop MongoDB
sc.exe delete MongoDB