Tag Archive: programlama


Mevcut rollere ekleme yaparak özelleştirme yapabiliriz. Bunun için yeterli haklara sahip kullanıcı ile aşağıdaki şekilde yeni bir rol ekleyelim.

use Database
db.createRole(
  {
   role: "StandartErisim",
   privileges: [
    { resource: { db: "istediginiz_db", collection: "istediginiz_col" }, actions: [ "find", "update", "insert" ] },
    { resource: { db: "", collection: "" }, actions: [ "find" ] }
   ],
   roles: []
  }
)

Kullanıcılara bazı rolleri vermek için ayrıca aşağıdaki gibi bir kullanım yapılabilir.

use DatabaseAdı
db.grantRolesToUser(
 "KullanıcıAdı",
 [
  { role: "readWrite", db: "DatabaseAdı" } ,
  { role: "readAnyDatabase", db:"admin" }
 ]
)

Verilen bir rolü geri almak için aşağıdaki yöntem izlenir.

use DatabaseAdı
db.revokeRolesFromUser(
  "KullanıcıAdı",
  [
   { role: "readWrite", db: "DatabaseAdı" }
  ]
)

Önce tüm sistem için etkin haklara sahip kullanıcı oluşturalım. Bunun için kurmuş olduğumuz MongoDB “bin” dizini içindeki “mongo.exe” kullanacağız. Aşağıdaki kodları “mongo.exe” uygulamasını çalıştırarak kullanıcı ekleyeceğiz.

use admin
db.createUser( {
  user: "UserAdmin",
  pwd: "şifreniz",
  roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ]
 });
db.createUser( {
  user: "Root",
  pwd: "şifreniz",
  roles: [ { role: "root", db: "admin" } ]
 });

Artık sistemi şifreli giriş için ayarlayıp tekrar başlatmalıyız. Önce sistemi durduralım.

net stop MongoDB

Daha önceden ayarlamış olduğumuz “mongod.cfg” dosyasında aşağıdaki eklemeyi yapacağız.

systemLog:
  destination: file
  path: "C:\\mongodb\\log\\mongod.txt"
  logAppend: true
storage:
  dbPath: "C:\\mongodb\\data"
  journal:
   enabled: true
net:
  bindIp: 127.0.0.1
  port: 27017
security:
  authorization: "enabled"

Artık sistemi yeniden başlatabiliriz.

net start MongoDB

Sisteme tekrardan bağlanmak için “mongo.exe” çalıştırdıktan sonra aşağıdaki kodları kullanırız.

use admin
db.auth("Root", "şifreniz");

Bağlantı adresi : http://www.mongodb.org/downloads

Zip uzantılı dosya istenilen yere çıkartılabilir yada kurulum dosyası ile MongoDB kurulur.

MongoDB için bir dizin belirlenir. Örnek C dizini olabilir. Zip dosyası içindeki “bin” klasörü buraya çıkartılır. Sırasıyla dizin yapısı aşağıdaki gibi olur.

C:\mongodb
C:\mongodb\bin
C:\mongodb\data
C:\mongodb\log
C:\mongodb\log\mongod.txt
C:\mongodb\mongod.cfg

Burada tamamen kendi isteğimize göre isimlendirme ve dizin seçimi yapabiliriz. “mongod.txt” ve “mongod.cfg” dosyalarını oluşturduk. “mongod.cfg” içine aşağıdaki tanımlamaları yaptık. İhtiyaca göre diğer ayarlara bakınız.

systemLog:
  destination: file
  path: "C:\\mongodb\\log\\mongod.txt"
  logAppend: true
storage:
  dbPath: "C:\\mongodb\\data"
  journal:
   enabled: true
net:
  bindIp: 127.0.0.1
  port: 27017

Zip uzantılı veya kurulum dosyası ile olsun “data”, “log” ve ayar dosyamızı oluşturduktan sonra windows servisini oluşturacağız.

sc.exe create MongoDB binPath= "\"C:\mongodb\bin\mongod.exe\" --service --config=\"C:\mongodb\mongod.cfg\"" DisplayName= "MongoDB 2.6 Standard" start= "auto"

Artık Servisi çalıtırabiliriz.

net start MongoDB

İstersek durdurarak silebiliriz.

net stop MongoDB
sc.exe delete MongoDB

C# çıktığından buyana baya ilgi gördü ve bence bu ilgi hiçte boş değil. Öğrenilmeye başlandığından itibaren artık başka bir dil kullanmaya gerek ve ihtiyaç duymuyor insan.

Her programcının ihtiyaç duyacağı başka bir gereksinimde Database olsa gerek ve gayet kullanışlı ve hızlı Sqlite motorunu C# ile kullanmak başka bir zevk…

Neyse bunun için Visual Studio 2005/2008 tasarım sürecinde desteği olan System.Data.SQLite ile tanışmanızı öneririm. Sitesinde tanıtımı ile igili bir videoda bulunuyor.

Altyazı zaman düzenleme programı

Programın çıkış noktası izlediğim bir dizide araya reklam girmesi sonucu altyazı uyumunun bozulmasıydı. Bunun üzerine basit bir program geliştirdim.

Kısaca, istediğiniz altyazı numaraları arasında milisaniye cinsinden zamanlamada toplu artırma veya eksiltme yapabiliryorsunuz. Şimdilik sadece srt dosyalarını desteklemekte. Gelişim vaat eden bir program 🙂

Okumaya devam et